Olyckshändelse.

Nyårsaftonen tilldrog sig å Fjells i Endre den olyckshändelsen att husbondesonen Jacob Hallgren råkade genom trossbottnen nedfalla från andra våningen af ett under nybyggnad varande hus, dervid han afbröt sitt ena ben och erhöll åtskilliga andra, ehuru mindre skador.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *