Från sjön.

Den å Salvoref strandade engelska ångaren ”York City” med hafrelast från Reval, tros blifva vrak. Besättningen afreste i måndags med ångaren Sofia till Vestervik.

Gotlands Tidning.
Onsdagen den 4 Januari 1888.

Sjöfartsunderrättelser.

Engelska ångfartyget Maud, som för några dagar sedan strandade å Salvoref togs af grund den 13d:e och inbogserades till Fårösund af dykeribolagets båtar.
Franska ångaren Dunkerquois, på resa från Dunkerque till Konstadt, strandade den 15 d:s utanför Sundre, fartyget är vattenfyldt. Bergningsångarne Neptun och Poseidon hafva ditgått.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Strandningar.

Finska skonerten ”Otava”, kapten Johansson, hemma å Åland, på resa från Åbo till Köpenhamn, strandade natten till den 28 på Österudde utanför Ronehamn. Kronohåten ”Motala” atgick till strandningsstället thorsdags morgon samt flottog och inbogserade skonerten till Ronehamn.
— I går på morgonen strandade en finsk trälastad skonert på Salvoref, men kom flott utan hjelp från land och fortsatte resan.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 30 Maj 1874
N:r 42

Ångaren Hilding,

kapten Westelius, hemma i Kalmar och på resa från Riga till Norrköping strandade lördagsmorgse på Salvorev, men kom åter flott, efter att likväl fått propellern afbruten. Ångaren satte derefter till segel och inlöpte i Ekviken, hvarifrån den i söndags utan assistans fortsatte resan till bestämmelseorten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Maj 1874
N:r 37