Burgsvik. Firma G. E. Wessman.

Burgsvik. Firma G. E. Wessman.

Speceri- & Diverseaffär. Burgsvik. Tel. 4.
Eric Wessman fick redan som ung börja lära inom affärsbranschen i sin fars affär i Burgsvik. Fadern dog 1920, och för den av sterbhuset övertagna rörelsen är Eric Wessman chef sedan 1925. Affärslokalen är rymlig, välinredd och försedd med fyra stora skyltfönster. Firman för välsorterat lager av alla slags specerier, konserver, manufakturer, husgerådsartiklar, skodon, metervaror m. m. Fyra anställda finnas. Firman är ansluten till Gotlands Köpmannaförbund.

Eric Wessman är född den 22 juli 1909 och son till handlanden G. E. Wessman o. h. h. Signe f. Nilsson.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Burgsvik. Byggmästare K. Stenström.

Botarve. Burgsvik. Telefon: 217.
Byggmästare Stenström började lära hos sin fader redan som ung och praktiserade sedermera under två år hos byggmästare N. Karlsson i Gerum. Han var därefter en tid anställd i firma Siggelin & Widerkrants i Klintehamn, konditionerade därpå i Stockholm och arbetade sedermera i byggnadsfirma Alfr. Bengtsson, Visby, och i firma Hammarström & Nordberg, Visby. År 1909 startade han i kompanjonskap med fabrikör K. G. Hoffman egen snickerifabrik i Burgsvik. K. Stenströms byggnadsfirma har under årens lopp uppfört omkring 150 statliga, kommunala och enskilda byggnader. Bl. a. har firman uppfört sju mejeribyggnader och dessutom utfört en mängd arbeten för lotsverkets räkning. Femton personer äro vanligen anställda i företaget. Byggmästare Stenström är ordförande i Gotlands södra härads brandstodsförening, kommunalfullmäktige, distriktssjukkassan, valnämnden och Rödakorskretsen samt kassör i Hembygdsföreningen. Han är även medlem av Odd Fellow.

Karl Oskar Aug. Stenström är född den 13 mars 1881, son till byggmästare Lars Stenström o. h. h. Josefina f. Sandström, samt gift sedan 1911 med Alma Johansson. Barn: Elise-Lott, född 1911, Henning, född 1918, och Sonja född 1928.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bjärges. Villy’s Snickerifabrik.

Bjärges. Villy's Snickerifabrik.

Inneh. Villy Westerberg. Bringes. Bjärges. Tel. 52.
Efter att ha genomgått slöjdskola i Visby fick innehavaren anställning vid Fole snickerifabrik, där han stannade i nio år. Han konditionerade därefter två år i Nynäshamn och startade sedan 1937 sin nuvarande rörelse. Fabrikslokalen är rymlig och ljus, maskinutrustningen fullt modern. Drivkraften är elektrisk. Firman tillverkar huvudsakligen byggnadssnickerier, inredningar och möbler. Fyra arbetare sysselsättas vanligen i rörelsen.

Villy Oskar Mauritz Westerberg är född den 15 augusti 1912 och son till skomakarmästaren Frans Westerberg o. h. h. Jenny f. Andersson. 1936 gifte han sig med Iris Elisabet Claesson. Barn: Tonny, född 1937.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bjärges. Firma Ture Gustafsson.

Skomakeri. Bjärges.
Innehavaren började lära yrket vid tjugotre års ålder hos skomakarmästare Algot Vedin i Etelhem. Denna anställning innehade han i två och ett halvt år varefter han öppnade egen rörelse i Buttle socken. Efter två och ett halvt år på denna plats, erhöll han anställning hos skomakarmästare Albin Andersson i Bjärges och innehade denna kondition till han år 1940 övertog verkstaden. Lokalen är stor och ljus samt utrustad med erforderliga maskiner.

Ture Johan Adolf Gustafsson är född den 9 april 1911 och son till arbetaren Emil Gustafsson o. h. h. Anna f. Burgedal.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bjärges. Firma Hilding Franzén.

Bjärges. Firma Hilding Franzén.

Speceri & Diverseaffär. Nickarve. Bjärges. Tel. 14.
Firman startades 1878 av Jacob Bergström. Den övertogs 1933 av handlanden Gottfrid Franzén som 1937 överlät rörelsen till sonen, vilken fått sin utbildning i affären. Denna är centralt belägen och disponerar rymliga, modernt inredda lokaler med två skyltfönster. Försäljningen omfattar alla till en välsorterad lanthandel hörande artiklar, såsom specerier, matvaror, konserver, frukt, manufakturer, hushållsartiklar, järn, byggnadsmaterial och lantbruksprodukter. En avdelning för kläder, metervaror och skodon finnes även. Två biträden äro anställda i företaget. Innehavaren är medlem av Visby Köpmannaförening.

Carl Hilding Franzén är född den 8 maj 1910 och son till handlanden Gottfrid Franzén o. h. h. Olivia f. Hällström. 1936 gifte han sig med Malin Ekedahl. Barn: Karl Erik Gustaf, född 1939.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bjärges. Firma Harry Olsson.

Bjärges. Firma Harry Olsson.

Brunnsborrning. Kyrkjuves. Bjärges. Tel. 34.
Nuvarande innehavarens fader började med brunnsborrning år 1895. Arbetet utfördes till en början manuellt, och först efter aderton år började man använda motorkraft. Vattensökningen sker fortfarande med slagruta och borrningar ha tills dato utförts på intill femtiosex meters djup. Sedan sjutton år tillbaka har Harry Olsson handhaft verksamheten, som utövas inom mellersta Gotland. Företaget är landskapets äldsta inom branschen. Borrmaskinen är apterad på egen lastbil.

Karl Gustav Harry Olsson är född den 22 maj 1902 och son till brunnsborraren Alfred Olsson o. h. h. Johanna f. Pettersson. Sedan 1930 är han gift med Lisa Larsson. Barn: Irene, född 1930, Bert, född 1931, och Kurt, född 1936.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bjärges. Firma Edvin Sjögren.

Måleriverkstad. Bjärges. Tel. 39.
Innehavaren började lära inom yrket vid femton års ålder hos målarmästare F. Johansson och arbetade hos denne i femton år. Han var därefter under två år anställd hos målarmästare Gardelin i Lye och sedermera hos målarmästare O. Engfeldt i Visby. Därefter innehade han ett par kortare anställningar hos olika målarmästare till år 1922, då nuvarande företag grundades. Firman utför fasad- och interiörmålning, möbelmålning och dekorationsmålning. Fastigheten, som är uppförd 1907, inrymmer verkstadslokal, kontor och privatbostad. Den är brandförsäkrad för 16.000 kr. och taxerad till 6.500 kr. 2-3 personer äro anställda i rörelsen.

Oskar Jacob Edvin Sjögren är född den 25 juli 1892 och son till jordbrukaren Oskar Sjögren o. h. h. Augusta f. Norrby, samt gift sedan 1917 med Hulda Nygren. Barn: Hilding, född 1917, Eva, född 1919, och Rune, född 1928.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bjärges. Firma Edgar Franzén.

Bjärges. Firma Edgar Franzén.

Speceri- & Diverseaffär. Hägvalds. Bjärges. Tel. 26.
Redan som mycket ung började köpman Franzén arbeta i faderns speceriaffär och blev 1930 föreståndare för en filial till denna, som öppnades i Hägvalds. 1937 övertog han denna rörelse. I rymlig, välinredd lokal sker försäljning av alla slags specerier, konserver, diversevaror, manufakturer, husgeråd, järn, herrekiperingsartiklar, metervaror, arbetskläder och skodon. Utom innehavaren är ett biträde sysselsatt i företaget. Fastighetens taxeringsvärde uppgår till 9.500 kr. och brandförsäkringsvärdet till 29.500 kr.

Edgar Gustav Evald Franzén är född den 18 november 1908 och son till handlanden Gottfrid Franzén o. h. h. Olivia f. Hällström. 1934 gifte han sig med Astrid Bolin. Barn Lars Ove, född 1937, och Arne, född 1941.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bander. Haga Snickerifabrik.

Bander. Haga Snickerifabrik.

Inneh. Karl Axel Larsson.
Haga. Bander. Tel. 51.

Innehavaren arbetade under uppväxtåren i föräldrarnas jordbruk. Han genomgick sedermera Visby stads verkstadsskola och fick efter fullgjord värnplikt andtällning hos möbelsnickare R. Jacobsson i Bander. Hos denne arbetade fabrikör Larsson till 1937, då han övertog snickerirörelsen. Denna drevs då under rätt anspråkslösa förhållanden, men upparbetades raskt av fabrikör Larsson, som 1939 kunde taga nuvarande rymliga och med fullständig, modern maskinutrustning inredda lokaler i bruk. Tillverkningen omfattar alla slag av byggnadssnickerier, butiksinredningar och möbler. Även villabyggnader uppföras av firman efter såväl egna ritningar som efter inlämnade förslag. Inom branschen förekommande reparationsarbeten utföras även. Företaget, som under åren vunnit en vidsträckt kundkrets, sysselsätter innehavaren och två anställda.

Karl Axel Larsson är född den 28 november 1914 och son till lantbrukaren Axel Larsson o. h. h. Elin f. Värnström. 1936 gifte han sig med Karin Jacobsson. Barn: Ingar Gärtrud, född 1935, Bo Evert, född 1937, och Gurli Maria, född 1941.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Bander. O. Petterssons Smidesverkstad.

Inneh. Olof Pettersson.
Ringome-Mästerby. Bander, Tel. 11.

Efter fyra års arbete inom yrket i Västerhejde, fick innehavaren anställning i Visby och arbetade där i elva år. År 1909 startade han sin nuvarande rörelse i en då nyuppförd, centralt belägen och med modern maskinutrustning inredd smedja. Denna skötes numera av sönerna Sven och Folke, som båda sedan unga år gått i lära hos fadern. Verksamheten omfattar allt till yrket hörande, såsom räck-, byggnads- och lantbrukssmide, vagnssmide, tillverkning av delar för lantbruksmaskiner, plogar, harvar och hovbeslag.

Sven Olof Emanuel Pettersson är född den 22 juli 1877 och gift med Lydia Lagerkrans. Barn: Erik, född 1899, Signe, född 1901, Helge, född 1906, Sven, född 1909, och Folke, född 1914.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.