Bander. Haga Snickerifabrik.

Bander. Haga Snickerifabrik.

Inneh. Karl Axel Larsson.
Haga. Bander. Tel. 51.

Innehavaren arbetade under uppväxtåren i föräldrarnas jordbruk. Han genomgick sedermera Visby stads verkstadsskola och fick efter fullgjord värnplikt andtällning hos möbelsnickare R. Jacobsson i Bander. Hos denne arbetade fabrikör Larsson till 1937, då han övertog snickerirörelsen. Denna drevs då under rätt anspråkslösa förhållanden, men upparbetades raskt av fabrikör Larsson, som 1939 kunde taga nuvarande rymliga och med fullständig, modern maskinutrustning inredda lokaler i bruk. Tillverkningen omfattar alla slag av byggnadssnickerier, butiksinredningar och möbler. Även villabyggnader uppföras av firman efter såväl egna ritningar som efter inlämnade förslag. Inom branschen förekommande reparationsarbeten utföras även. Företaget, som under åren vunnit en vidsträckt kundkrets, sysselsätter innehavaren och två anställda.

Karl Axel Larsson är född den 28 november 1914 och son till lantbrukaren Axel Larsson o. h. h. Elin f. Värnström. 1936 gifte han sig med Karin Jacobsson. Barn: Ingar Gärtrud, född 1935, Bo Evert, född 1937, och Gurli Maria, född 1941.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *