Burgsvik. Byggmästare K. Stenström.

Botarve. Burgsvik. Telefon: 217.
Byggmästare Stenström började lära hos sin fader redan som ung och praktiserade sedermera under två år hos byggmästare N. Karlsson i Gerum. Han var därefter en tid anställd i firma Siggelin & Widerkrants i Klintehamn, konditionerade därpå i Stockholm och arbetade sedermera i byggnadsfirma Alfr. Bengtsson, Visby, och i firma Hammarström & Nordberg, Visby. År 1909 startade han i kompanjonskap med fabrikör K. G. Hoffman egen snickerifabrik i Burgsvik. K. Stenströms byggnadsfirma har under årens lopp uppfört omkring 150 statliga, kommunala och enskilda byggnader. Bl. a. har firman uppfört sju mejeribyggnader och dessutom utfört en mängd arbeten för lotsverkets räkning. Femton personer äro vanligen anställda i företaget. Byggmästare Stenström är ordförande i Gotlands södra härads brandstodsförening, kommunalfullmäktige, distriktssjukkassan, valnämnden och Rödakorskretsen samt kassör i Hembygdsföreningen. Han är även medlem av Odd Fellow.

Karl Oskar Aug. Stenström är född den 13 mars 1881, son till byggmästare Lars Stenström o. h. h. Josefina f. Sandström, samt gift sedan 1911 med Alma Johansson. Barn: Elise-Lott, född 1911, Henning, född 1918, och Sonja född 1928.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *