Bjärges. Firma Edvin Sjögren.

Måleriverkstad. Bjärges. Tel. 39.
Innehavaren började lära inom yrket vid femton års ålder hos målarmästare F. Johansson och arbetade hos denne i femton år. Han var därefter under två år anställd hos målarmästare Gardelin i Lye och sedermera hos målarmästare O. Engfeldt i Visby. Därefter innehade han ett par kortare anställningar hos olika målarmästare till år 1922, då nuvarande företag grundades. Firman utför fasad- och interiörmålning, möbelmålning och dekorationsmålning. Fastigheten, som är uppförd 1907, inrymmer verkstadslokal, kontor och privatbostad. Den är brandförsäkrad för 16.000 kr. och taxerad till 6.500 kr. 2-3 personer äro anställda i rörelsen.

Oskar Jacob Edvin Sjögren är född den 25 juli 1892 och son till jordbrukaren Oskar Sjögren o. h. h. Augusta f. Norrby, samt gift sedan 1917 med Hulda Nygren. Barn: Hilding, född 1917, Eva, född 1919, och Rune, född 1928.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *