Fastighetsauktion

som förrättas vid Rovede i Eskelhem onsdagen den 12 innevarande februari kl. 11 f. m., försäljes i mindre lotter följande, A. P. Törnvall förut tillhöriga fastigheter, nämligen: 21/64 mantal Roviede, 125/896 mtl Bringsarfve, 617/8192 mtl Frendarfve, 2487/24576 mtl Lingsarfve, 1016/22400 mtl Sojvide och, 5/192 mtl Öfvede, allt i Eskelhems socken. Af fastigheterna är Rovede bebygdt. Intecknadt lån till Gotlands hypoteksförening underlättar köpet. Sammanlagda arealer å förenämda fastigheter ntgiör 90 tunnland åker och äng samt 80 tid skogbärande betesmark med skog för gårdens behof. Å egendomen befintligt kvarn- och sågverk såväl med vattenkraft som tillhörande lokomobil om åtta hästkrafter utbjudes särskildt.
Betalnings- och öfriga vilkor med, delas vid auktionen.
Klintehamn, den 4 februari 1913.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *