Hjert och Tector.

Ett rykte har under de senaste dagarne varit spridt i staden, att desse fångar skulle vara sjuka och derför ransakningen uppskjuten. Vi äro i tillfälle upplysa att ryktet är ogrundadt. Visserligen hafva fångarne ondt i fötterna, dock ej svårare, än att de dagligen gå ute en stund på fängelsegården. Ransakningsdagen är ännu ej bestämd.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1875
N:r 30.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *