Bastrustainen fridlyst.

På ansökan af statsgeologen fil. d:r Henrik Munthe och efter vederbörandes hörande, har länsstyrelsen, jämlikt lagen ang. naturminnesmärkens fredande 25 juni 1909, förklarat »Bastrustainen», det vid Domerarfve i Rone befintliga stora flyttblocket, för fridlyst naturminnesmärke, som ingen må rubba eller skada.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 februari 1913
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *