Vinterpostföringen Gotland-fastlandet.

I det mellan generalpoststyrelsen och ångfartygsaktieboltaget Gotland senast träffade aftalet angående den dagliga postförtingen mellan Gotland och fastlandet bestämdes, som bekant, bland annat, dels att en eller två af veckaturerna fram och åter mellan Visby och Nynäshamn skulle när helst k. m:t så bestämde, äfven för hela vinterseglationen kunna utbytas mot ett lika antal turer i veckan fram och åter mellan Visby och Västervik, dels ock att fördelningen mellan postmedlen samt handels- och sjöfartsfonden af den aftalade ersättningen till bolaget ankomna på k. m:ts särskilda beslut framdeles.
Vid föredragningen af detta ären, de har k. m:t, som icke för närvarande funnit anledning förordna om utbyte af någon, af de aftalade veckoturerna mellan Vistby—Nynäshamn mot turer mellan, Visby—Västervik tillika beslutat, att den med bolaget aftalade ersättningen för uppehållandet af dagliga post, förbindelsen mellan Gotland och fastlandet skall i sin helhet utgå af postmedel.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *