Såsom sökande

till förordnande å dels endera af tre kammarskrifvaretjäxtster vid packhusispektionen i Malmö ock dels endera af två dito vid packhusinspektionen i Göteborg har e. o. kammarskrifvtaren K. J. R. Odin härstädes anmält alg.
Distriktsveterinären H. Hasselgren (förut Visby) säker, bland andre, distriktsveterinärtjänsten i Gellivares.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *