Genom auktion,

som förrättas å sågplatsen vid Snoder i Sproge måndagen den 17 innevarande februari klockan XI f. m., försäljes för vederbörandes räkning dels bräder, takspån, yt- och spånved samt dels ägan Gullbjärgar äfvensom 1 ½ tunnl. jord i Mästermyr. Beträffande ägan Gullbjärgar, äro 300 kronor deponerade hos skogsvårdsstyrelsen i och för skogsplantering, hvilket belopp en köpare äger rätt att lyfta om planteringen verkställes enligt föreskrift.
Betalningsanstånd tre månader.
Klintehamn den 4 februari 1913.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *