Urania till botten.

Finska ångfartygtsibolaget i Helsingfors tillhörande ångfartyget Urania, kapten Lundqvist, har igår e. m. efter inträffad kollision sprungit läck och gått till botten i Kattegatt. Härom mäler ett ingånget telegram:
»Helsingör, 3 febr. Norska ångaren Sancy har idag mellan Kullen och Anholt kolliderat med finska ångaren Urania, heramahörvide i Helsingfors. Urania sjönk kort efter kollisionen. Hela besättningen räddades ombord på Sancy, som inkommit hit för att reparera bogen, hvilken vid kollisionen blef svårt skadad.»
Urania var, när olyckan nu inträffade, på återresa från Hull till Finland via Köbenhavn. Sista gången ångaren besökte Slite var söndagen 26 sistl. januari, då kapten Lundqvist hade sin hustru med ombord. Det var första gången fru Lundqvist var sin man följaktig på resan till och från Hull, en resa som för henne helt visst blir ett minne för lifvet men ett sådant af hemskaste slag.
En lycka i olyckan var, att intet människolif vid tillfället gicks förloradt.
Urania var bygd 1891 i Newcastle, hade en dräktighet af 1,138 bruttoton och gjorde 13 knops fart på last samt var ett i allo förstklassfigt fartyg, hvars förlust är väl värd att beklaga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *