Poststatistik.

Under senare halfåret 1912 inlämnades vid postkontoret i Visby följande antal portopliktiga försändelser, nämligen 8,171 rekommenderade försändelser och 5,994 oassurerade paket. Antalet assurerade bref uppgick till 1,306 med ett sammanlagdt assuransbelopp af kr. 1,164,574:32. Af assurerade paket inlämnades 386, hvilkas assurerade värde uppgick, till kr. 1,052,670:80. Vanliga postanvisningar inlämnades till ett antal af 50,937 med ett sammanlagdt belopp af kr. 2,105,018:20, medan antalet telegrampostanvisningar belöpte sig till 156 med ett belopp af 35,163 kr.
Vid de underlydande poststationerna inlämnades under samma tid 7,597 rekommenderade försändelser och 3,068 oassurerade paket. De assurerade brefvens antal utgjorde 2,157 med ett assuransbelopp af kr. 1,175,679:56. Antalet assurerade paket uppgick till 118, och deras assuransbelopp tar kr. 65,145:36. Af postanrisningar lär lämnades ej mindre än 29,798 på ett sammanlagdt belopp af kr. 1,036,991:23.
Af postförskottsförsändelser ankommo under halfåret 14,610 med ett totalpostförskottsbelopp af kr. 137,530:07. Af dessa återsändes såsom oinlösta 916, hvilkas postförskottsbelopp uppgick till kr. 8,530:71.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *