Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 3 febr.
Ett slädparti hade anordnats häri söndags e. m. af goodtemplarhgen »Segerfanan». Starten af åtta fullastastade skjutsar skedde från lagens samlingslokal vid kyrkat på bästa före och vid högtidlig bjällerklang, och under muntert glam togs vägen öfver Klintehamn långs sjön, där man i fulla drag fick inandas Östersjöns friska vindar, öfver Västergarns lilla prydliga namnplats tillbaka till utgångspunkten, ar några ordensmedlemmar hade surran varm och de resande bjödos, på extra godt och varmt kaffe. Alla funno sig nöjda med sin utflykt, som varade i 3 timmar. På aftonen hade anordnats ett trefligt samkväm i ordenslokalen, där man roade sig till omkring tiotiden på aftonen.
Resande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *