Fabriks- och handtverksföreningen

hade i går afton sammanträde å hotell Visby Börs, under målaremäst. Gust. Petterssons ordfförandeskap. Härvid utfärdades gesällbref för målarelärlingen Rikard Andersson, som lärt ut hos målaremäst. C. J. Söderdahl. härstädes.
Efter förhandlingarnas slut uppläste ordf. en i Svensk handtverkskalender 1912 införd uppsats om »Handtverksföreningarna, deras betydelse och syftemål», författad af sekreteraren i Sveriges, handtverksorganisation O. Th. Haldén.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *