Dragspelskonsert

gafs igår afton å goodtemplarlokalen vid Mellangatan af dragspelsvirtuoserna Gottfrid Jansson och D. K. Larsson samt bondspelmannen Josef Alm. De förra spelade med stor fingerfärdighet en del marscher, valser och andra stycken. Hr Larsson har endast ring- och lillfingret att spela med, men visade det oaktadt prof på en vacker fingerfärdighet, och östgötabondspelmannen Josef Alm föredrog en del polskor och valser från olika provinser, liksom ötfriga nummer mottagna med lifligt bifall. Aftonen var den stora allmänhetens. Salen var ock proppfull och många fingo vända om, som ej kunde få biljetter. På den grund gifves i afton kl. 8:15 ännu en konsert, hvartill allanänheten icke bör försumma att i tid skaffa sig biljet. Det kan ju vara intressant för mången att se och höra, hur pass man kan spela på det föraktade instrument, som vanligen kallas »piglock». I går voro biljetterna slut redan innan konsertens början.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *