Till en månads suspension

för försummelse i tjänsten har domkapitlet dömt kyrkoherde Gustaf Hedgren i Veskinde. Försummelsen bestod i upprepad uraktlåtenhet att insända föreskrifna uppgifter till Statistiska centralbyrån. Utslaget har af domkapitlet öfversändts till k. bfhde för att genom dess försarg tillställas kyrkoherde Hedgren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *