Förhör hölls här

i går e. m. af kommissarie Svallingson med anledning af eldsvådan i går natt i folkskolegården vid hamnen, då som bekant ladugårdshuset nedbrann. I en ortstidning har uppgifvits, att man misstänkte mordbrand, enär tändstickor hittats vid brandstället. Vid förhöret framkom emellertid intet, som kunde tyda på att elden var anlagd. Visserligen hade tändstickor hittats i ett avträdeshus bredvid den brunna ladugården, men detta hus nedbrann ej och stickorna voro troligen ditlagda långt förut. Skollärare Lingströms hustru hade förut på aftonen vid 9-tiden varit ute i ladugården, och därunder hade en medförd lampa slocknat tre gånger å rad, och det skulle ju kunna vara en möjlighet, att vid tändningen af densamma någon glödande tändsticksrest fallit ned på golfvet och sedan legat och pyrt, tills elden bröt ut kl. 1. Det brunna var, som nämdt, försäkradt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *