Åttioringen hyllas.

Omfattande hyllningar kommo grosshandlaren Edward Liljewalch till del, då han i går fylle 80 år. Neptunbolaget begagnade tillfället att bringa bolagets grundare sin hyllning, och telegrafiska hälsningar afsändes från direktionens medlemmar, bland dessa kapten W. R. Edlind, som på grund af resa- var förhindrad att personligen uppvakta. Telelegram anlände dessutom från personalen och en stor mängd af bolagets kaptener. Från bolaget som sådant ötfverlämnades en ståtlig blomsteruppsats.
Bland de uppvaktande märktes slutligen drätselnämden, sam afsände ett telegram, underfteckaadt af ordföranden i drätselnämden samt de båda ordiförande i första och andra afdelningarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *