Ångaren Roma såld till Marocko.

Lastånearen Roma, som ångfartygsaktebolagiet Gotland på sin tid inköpte från England, men efter några år försålde, och som senast tillhört rederiaktiebolaget Roma i Stockholm, har idagarna blifvit inköpt af svenske vicekonsuln i Tanger Emilio Dahl» Fartyget, som är bygdt 1897 och har 300 tons lastdryghet, kommer att under svensk flagg och med samma namn trafikera marockanska kusten uteslutande mad varor för konsul Dahls egen räkning. Orsaken hvarför båten blifvit köpt är, att hamnförhållandena där nere äro synnerligen dåliga. Ångaren Ramas storlek tillåter nämligen ångaren att ingå i de flesta hamnar å kusten, hvilket större ångare ej kunna. Dessa måste vid befraktning dit ankra på redden och lassa i pråmar. I hårdt väder är det för dessa omöjligt att passera bränningarna, ocn en följd häraf blir, att ångare ofta tvingas ligga overksamma under veckor, ja, månader, innan de bli färdiga. Vidare är bristen i pråmantalet mycket kännbar.
Fartyget, som f. n. ligger under reparation vid Finnboda vart kommer att med snaraste afgå. Det skall föras af kapten A. Kähr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *