Värdefull kreatursauktion.

Torsdagen den 6 innev. tebr. kl. 11 f. m. låter landtbr Clas Hansén, Dune i Dalhem, medelst offentlig auktion försälja kreatur m. m.: 15 st. goda mjölkkor som nyligen kalfvat, 10 st. 1-2-åriga kvigor, 3 st. 4 mån. kvigkalfvar, 1 3 års låglandstjur, 4 st. 5 mån. grisar. Nitkreaturen äro reaktiensfria samt af blandad ayrshire- och ostfriser-ras. Kontrollräkenskaper finnas att tillgå, 1912 års medelmjölkning pr ko: 2,549 kg. Hästar: En 2 års varm vallack, fallen efter Salt Prince, en 3 års dito fallen etter Antisuis, 1 ponnyhäst, sele och kärra, 1 kakkross, mjölkflaskor, 1 bet ossare, 1 stoppsläde, 25 ton betmassa, 1 parti rofvor m. m.
Betalningsanstånd lämnas af mig godkände köpare till den 1 sept. d. å., andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 24 jan. 1913.
K. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *