Lösöre- och-fastighetsauktion.

Tisdagen den 11 februari kl. 11 f. m. låter sågverksägare J. A. Andersson, Andersro, medelst offentlig auktion försälja följande: 1 släde, klädd med renhud passande så väl till par som enbet, 1 Planvagn för par, 1 d:o för enbet, 1 ny gigg, 2 arbetsvagnar, 3 par kälkar, 1 trilla, 1 hyfvel- och 1 långbänk, i mindre sågbänk, 1 vedsåg med klyfvare, 1 hackelsemaskin, 1 parti dragremmar af läder 6-3 tums, axelledningar och remskifvor, 1 åtta hästars lokomobil.
Vid samma tillfälle utbjudes 3 st. bättre bygnadstomter gränsande mot Bangårdsgatan, däraf en bebygd med såghus och verkstad.
För lösegendomen lämnas godkände köpare betalningsanstånd till 1 nästk. aug.; för fastigheten tillkännagifvas vilkoren före auktionen.
Visby den 29 jan. 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *