Från landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE, 30 jan. Tingstäde skyttegille hade sistlidna söndag anordnat fältskjutning om gillets vandringspris, under ledning, af löjtnant Isaeus. Målen utgjordas af 1/1 fig. på 400 m., 1/2 fig. på 250 och 1/2 fig. på 325 m. Samtliga målen blefvo på grund af snövädret väl ma- skerade, då da voro utstälda i högt gräs. Resultaten måste dock anses ganska goda då med 15 skott III klassens pokal tog af H. Jacobsson för 12 träffar. Förre innehafvaren K. Thomsson hade 11 tr., därefter följde en med 10 tr. och 5 st. med 9 tr.
II klassens aröfrades af S. Eliasson för 11 träffar och I klassens eröfrad den af S. Jacobsson för 8 träffar.

I skjutningen deltogo 17 skyttar.
Efter skjutningen samlades en del skytt med damer i paviljongen kring det väntande kaffebordet, där samtidigt prisen utdelades af fru Isaeus, hvarefter löjtnant I. tackade skyttarna för visad färdighet i gevärets, bruk. Väder och vind hade mycket försvårat skjutningen, men resultaten voro ändå goda. Tal höllos vidare för pristagarna och värdfolk m. fl., hvarefter dansen tråddes med lif till midnatt.
H g.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *