Borgenärerna

uti trädgårdsmästaren Karl Lindahls i Vestkinde konkurs kallas att sammanträda å stadsfogdekontoret i Visby tisdagen den 11 nästkommande februari kl. 5:30 e. m. för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta i andra möjligen förekommande, konkursen rörande ärenden.
Visby den 28 januari 1913.
Phil. mon Budin.
Rättens om hudsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *