GOTLAND RUNT. Rone.

RONE
Två välbesökta luciafester har hållits med Rone luth. juniorförening som arrangör. Den första hölls i godtemplarlokalen i torsdags där juniorerna medverkade med ett rikhaltigt program, såsom dialog, uppläsning, sång samt ett program i tal och sång av Lucia och hennes tärnor. Ett kort tal hölls av pred. Eriksson. Samma program hölls ungefär i folkskolan på Ronehamn i söndags, varvid stud. Karl-Olof Lindh höll ett tal om ljuset. Vid båda tillfällena var lokalerna fullsatta av en andäktigt lyssnande skara. Kaffe serverades och goda kollekter upptogs för föreningens verksamhet.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *