Auktion å utsädeskorn och nötkreatur.

Genom offentlig auktion som förrättas vid Kvie i Martebo, onsdagen den 12 februari kl. 12 midd. låter landtbrukare K. Liljenfelt försälja ett större parti gullkorn med hög grobarhetsprocent, 1 parti prima råg och 1 parti hvetemjöl.
Kreatur:
Flera goda mjölkkor, somliga kalffärdiga, flera ungnöt, 1 nytt två månaders tjurkalf af ren ayrshireras. Alla kreaturen äro reaktionsfria. Af mig kände vederhäftiga inropare erhålla anstånd med betalningen till 1 september, andra betala vid anfordran.
Stenkyrka i januari 1913.
OSKAR LINDGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 januari 1913
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *