I anseende till afflyttning

från stället låter Hemmansegaren Petter Classon Timans i Hörsne Thorsdagen den 26 innevarande Februari från kl. 11 f. m. försälja hela gårdstomten jemte en trägard med flera goda fruktträd, och alla åbyggnader bestående af en manbyggnad 25 aln. lång 11 aln. bred, ett brygghus samt källare allt af sten, en ladugårsbyggnad 80 aln. lång 9 aln, bred inredd till lada, häst- ox- och Kostall af träd samt åtskilliga småhus af sten allt under brädtak, som utbjudos i mindre lotter äfven försäljas 3:n etolftar plank, 14 tolfter torra furubräder hvaraf en del är tjenlig till golf, 4 1/2 palm mursten, omkring 40 läster Löskalk, ett parti potatis och någodt sängkläder m. m.
Säkre kände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästk. September.
Hörsne den 18 Februari 1874.
Efter anmodan
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *