Hrr hundägare

erinras härmed om skyldigheten att i afton, mellan kl. 5 och 7, å stadens uppbördskontor erlägga stadgad hundskatt för innevarande år, för sina innehafvande vovsingar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *