Få vi gasverk?

Den af stadsfullmäktige tillsatta komitén för utredande af frågan om anläggande af ett gasverk härstädes har vid idag hållet sammanträde beslutat tillstyrka stadsfullmäktige att bevilja ingeniören Gustaf Graf, Stockholm, en 30-årig koncession för anläggande af gasverk. Enligt med ing. Graf träffadt prelimminärt aftal skulle förbrukarna använda gasen endast för värmeändamål med rätt till att i kök installera en gaslåga. På detta sätt undvikas konkurrens med stadens elektricitetsverk. Om gasverket ej blefve anlagdt inom 2 år från det koncessionstiden börjat, är koncessionan förverkad. Ingenjör Graf, som idag hitkommit för underhandlingar med komigrada, har erhållit liknande koncessioner i flera andra svenska städar och har även i åtskilliga af dessa påbörjat anläggandat af de koncessionerade gasverken.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *