Hamnavgifterna.

Efter framställning från Norrbottens järnverk AB har kommerskollegium fastställt taxa på grundpenning vid Ahrs lastageplats att gälla från 1 januari 1953 till utgången av 1957. Enligt taxan skall grundpenningar utgå med 30 öre för registerton av fartygs nettodräktighet. Samtidigt har kollegium fastställt sådan taxa för Furilles lastageplats att gälla under samma tid. Här blir taxan 23 öre.

Gotlänningen
Torsdagen den 11 December 1952
Nr 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *