Legning af hästar

för armén. K. m:t har, beträffande legning af hästar innevarande år vid artiller ingeniörtrupperna och trängen, befalt, att vid Gotlands artillerikår hästar skola legas under inalles 2,520 dagar, vederbörande dock obetaget att lega hästar under större antal dagar under vilkor att legningskostnaderna icke öfverstiga i faststäld stat anvisadt belopp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *