Den sista färden.

Stoftet af skriftställaren Gustaf E. Hellgren hitkom i morse med ångf. Hansa från Stockholm och grafsattes i middags å nya kyrkogården. Den aflidne, som i lifstiden uttalat en önskan om att få hvila i hembygdens jord, ledsagades till sitt sista hvilorum af några minnesgoda vänner härstädes.
Vid grafven sjöngs ps. 487: 7.
Bland den blomstergärd, som nedlagts å båren, märktes en större krans med gula band från tidningen Kurre med »tack för godt samarbete».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *