Visby arbetares sjuk- och begrafningskassa

hade igår afton ordinarie sammanträde å rådhuset. Års- och revisionsberättelserna föredrogos därvid, och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelse omvaldas fabrikör C. A. Hallonberg, handl. O. Johansson, husägare J. A. Nyström och poliskonstaplarna A. Johansson och A. Bäckström. Revisorerna, bankkamrer Ant. Pettersson och vagnmakare A. Aspelin, omvaldes likaledes. Kassans utgifter och inkomster för fjolåret balansera på en summa af c:a 3,300 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *