Auktion.

I anseende till afflyttning låter dels fru C. Gregersson och dels hälftenbrukaren Daniel Hafström genom frivillig Auktion, som förrättas vid Botvide i Sanda den 5 och 6:te nästkommande Mars, hvaje dag från kl. 9 f. m., till de högstbjudande försälja: Koppar, Malm, Messing och Blecksaker, Kokkärl, en Jernspis och en strykugn, Glas och Porselin, Sängkläder, deribland stoppade täcken, bord- och Sänglinne, resfällar och en större golfmatta, Möbler deribland en Inperialsäng, flera Soffar, Komodar och Stolar af Valnöt, Speglar, Sängstolar, Soffar, Skåp, Skänkar, Bord, Stolar och Komodar, dels betsade och dels målade, en Stormangel, en Vindmaschin, Vågbalancher och Vigter, Målkärl, Kreatur, deribland 4 a 5 st. Hästar, 7 par dragoxar, 7 a 8 st. Kor, 8 a 9 st. Ungnöt, 8 a 10 st. Får samt några Svin, Redskap, såsom Resvagnar med liggfjedrar, Arbetsvagnar, Skidor, Kälkar, Vrånghäckar, Foderhäckar, Karmar med åkstolar, Mullfösor, Jernpinnharfvar, Rullhadvar, Mullhadvar och Klösharfvar, Myllharfvar, Vindplogar, Spetsplogar, flera par Selar, en embetssela, en Stenvagn, Kärrar och Stegar, Slipstenar, Svänglar, Jernspett, Pickar, Yxar, Sigdar och Liar, Mjölbingar, och en mängd andra Trädkärl m. m. Timothefrö, grönt Helsingelin, Hvete, Råg och Blandsäd.
Godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1:sta instundande September.
Sanda den 21 Februari 1874.
Efter anmodan.
E. J. ALFVEGREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *