Förbruksföreningen Visborg

hade igår middag sammanträde i underofficersmässen å Visborgs slätt under kapten Th. Stålhandskes ordförandeskap. Styrelse- och revistionsberättelserna föredrogos, och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelseledamöter utsågos fanjunkare J. Böttiger och fanjunkare P. V. Eilertz (den senare omvald), och till styrelsesuppleanter nyvaldes kapten N. Kruuse och omvaldes fanjunkare C. O. Pettersson. Revisorer blefvo kapten A. G. Lindman och fanjunkare G. Dahlman med fanjunkare E. Weströrm och sergeant R. Thomsson som suppleanter. Utdelninger har varit 8 procent på bodvaror och 2 procent på mejeriprodukter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *