Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Ifrån svarande till kärande.
För en tid sedan stod arbetaren Emerik Nilsson tilltalad för att 21 december förlidet år å S:t Hansgatan ha misshandlat vice korpralen vid infanteriet Helge Johansson. Genom de vittnesmål svarandens vittnen aflagt hada målet emellertid kommit i sådant skick, att då detsamma i dag åter förekom inför rådhusrätten den förutvarande svaranden nu blirvit kärande och den förutvarande käranden intagit svarandens plats. Sedan ett vittne hörts, öfverlämnades målet, och stadsfiskal Remön yrkade ansvar för misshanlel å såväl svaranden-käranden som käranden-svaranden. Utslag meddelas 3 februari.

Ett hundmål
förekom i dag inför rådhusrätten i det en hundägare fick böta 2 kr. för det hans hund besökt torget då tillträde var förbjudet för vofsingar.

2 fyllerister
bötfälldes med vanliga belopp.

Modern, som vilje dränka sig och barnet.
Inför rådhusrätten i Norrköping förevar i lördags målet mot änkan Signe Maria Karlsson, åtalad, för mordförsök, därför att hon med sitt barn på armen torsdagen 2 dennes kastade sig i strömmen.
Då den häktade från fängelsecellen skulle föras öfver gården till det rum, hvarest ransakningen skulle äga rum, sprang hon plötsligt från sina vaktare i riktning mot strömmen. Tydligen var det riktning afsikt att söka begå själlmord. Hon upphavs dock innan han hann att sätta sin plan i verkställighet.
Åklagaren ansåg, att den tilltalade gjort sig skyldig till mordförsök. Härpå genmälde försvarsadvokaten hr Romanus, att en förutsättning härför vore, att hon velat ta sonens lif under hvilka betingelser som helst, men så vore ej förhållandet.
Rätten uppsköt målet till nästa lördag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *