Förlist segelfartyg.

Det i lördagsnumret omnämda svenska segelfartyget Olga, som 17 dennes förlista på marockanska kusten i närheten af Casablanca, var, enligt hvad vi erfarit, hemmahörande i Stockholm och fördes af från Gotland bördiga kapten Walter Anchér, som jämte brodern, kammarskrifvare J. Anchér i Stockholm, ägde fartyget.
Olyckan inträffade under lossning af den i Härnösand intagna trälasten. Fartyget dref iland och blef totalt vrak Besättningen blef sam bekant räddad.
Olga, som var riggad såsom 3-mastskonert, var försäkrad för 18,000 kr, Fartyget hette förut Golgata och tillhör de ett ryskt rederi, men inköptes här 1910 af herrarne Anchér, hvarafter del undergick en grundlig reparation.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *