Till revisorer

vid riksbankens afdelningskontor i Wisby äro utsedde: af Första kammaren: öfverstelöjtnanten C. E. af Chapman (34), konsul Carl Stenberg (33); af Andra kammaren: f. d. riksdagsmännen L. Norrby samt N. Pettersson i Runtorp.
Till deras suppleanter: af Första kammaren: kyrkoherden S. Gustafsson och apotekaren C. J. Marelius; af Andra kammaren: f. d. riksdagsmannen P. Larsson i Lilla-Fohle samt herr J. A. Lyth.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1874
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *