Fastighetsauktion

Onsdagen den 29 inrev. jan. kl. 12 midd. försäljes medelst offentlig auktion fastigheten N:o 61 i Klinterotens 3 kv. å fri grund, rymlig gårdstomt, S:a Murgatan 43, nära österport. Boningshuset inredt med 6 rum, 3 kök, tvättstuga och 2:ne frostfria k.ällare. Å gården äro uppförda stall, vagnbod, rymliga vedbodar m. m. Inteckning underlättar köpet. Pröfningsrätt förbehålles. Ofriga vilkor tillkännagifvas före auktionen.
Visby den 21 jan. 1913.
K. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *