Från sjön.

Ångaren »Tolosa» från Kristiania har inkommit till Stavanger och meddelat, att den funnit finska barken Gazelle från Mariehamn drieVanda i Nordsjön, afmastad och flytande på lasten. Från Tolosa utsattes en båt, men det var omöjligt att på grund af den höga sön angöra Gazelle, på hvilket intet lifstecken untas. Inga svar afgåfvos på tillrop. Fartyget var bygt 1891 samt mätande 958 bruttoton. Redare är J. E. Stenrons i Mariehamn.

Bärgningen på den strandade ångaren »Veronesa» har måst uppges. Antalet iomkomna och saknade är 43. Dessutom ligga 16 skadade passagerare på sjukhus i Oporto. Kaptenen och fartygets öfrriga officerare lämnade i
måndags e. m. fartyget, sedan samtliga passagerare förts i land.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *