Förslag till tomtindelning.

Sedan, med föranledande af vederbörandes därom framställda begäran, stadsingeniören A. Serboni, på uppdrag af Byggnadsnämnden, uppgjort förslag till tomtindelning inom Lännarotens XX:de kvarter, varder härigenom tillkännagifvet, att berörda förslag hålles vederbörande markägare för granskning tillgängligt å stadsingeniörskontoret härstädes under tiden till och med måndagen den 10 instundande februari hvarje sockendag kl. 1-2 e. m., äfvensom att de markägare, som önska yttra sig öfver förslaget, äga att antingen sist den 12 i samma februari månad ingifva till Byggnadsnämnden ställda sådana skriftliga yttranden eller ock personligen eller genom befullmäktigadt ombud inställa sig inför Nämnden lördagen den 15 förberörda februari kl. 6 e. m.
Visby den 17 januari 1912.
Byggnadsnämnden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *