Statsanslaget till Tingstäde-Fårösundsjärnvägen.

K. befhde i länet har afgifvit utlåtande i anledning af konsul Carl E. Ekmans m. fl. hos k. m:t gjorda anhållan att till den föreslagna järnvägen Tingstäde-Fårösund erhålla statslån med ett belopp af 427,500 kr. samt ett statsbidrag af 200,000 kr., hvilka siffror senare höjts till resp. 465,000 och 237,500 kr. K. befhde anser de af sökandena åberopade skälen väl motivera ett bifall till ansökningen och hemställer därför, efter en längre motivering, att k. m:t täcktes till omedelbar pröfning upptaga bemä,lda anhållan och till årets riksdag framlägga det förslag, hvartill denna pröfning kan föranleda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *