Landtmannaveckan i Dalhem.

I dag föreläser fröken Laura Stålhandske om »kvinnan och småbruket», hvarefter jordbrukskonsulent E. Eklund afslutar sitt igår påbörjade föredrag om. »en lönande svinskötseb». Till sist blir man i tillfälle att få stifta bekantskap med den nye mejerikonsulenten, hr H. Franzén, som då lämnar en del råd och vinkar angående mjölkhushållning — ett föredrag som helt säkert kommer att följas, med mycket intresse af åhörarne.
Landshöfding Rops utreste med middagståget till Dalhem för att öfvervara dagens föreläsningar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *