Västningeköpet.

Styckjunkare O. Pettersson härstädes meddelar, att han icke köpt egendomen Västninge i Lärbro, hvarom notis meddelades i vårt senaste lördagsnummer — efter utsago af fullt trovärdig person. Affären i fråga har varit på tal, men lär icke ha afslutats.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *