Från sjön.

Ångaren Ros, hemmahörande i Stockholm, på resa från Bull till Alexandria, har strandat vid Ciris i norra Afrika. Bärgningsångare nar afgått till olycksplatsen.

Ångaren Tip, liksom Ros, tillhöande rederiaktiebolaget Union i Stockholm, har på resa till Alexandria kastat ankar i Thames Haven, då den påkördes af norska ångaren Granli från Arendal. Tip erhöll en del skadar på babords reling och dävertar.

Dieselmotorfartyget Kristian X, som af Hamburg—Amerikalinjen inköpts från Östasiatiska kompaniet å Köbenhavn har på resa från. Hamburg till Baltimore råkat ut för allvarlig maskinskada och måst vända. Fartyget afgick 4 januari från Hamburg, men under svåra stormar på Atlanter blef ena motorn så svårt skadad att den icke kunde repareras ute på. sjön, hvarför fartyget sökte hamn i Queenstown.

Turkiska pansarfartyget Hamidije, som inlupit till Port Said, lämnade hamnen inom 24 timmar samt gick in i Suezkanalen för att fortsatta till Röda hafvet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *