Den sista af sin ätt.

Den från Tyskland härstammande gotlandssläkten Koch har nu utgått på såväl mans- som spinnsidan. Den sista bäraren af detta namn var fröken Maria Koch från Stenkyrka, som för några dagar sedan afled i Veskinde hos sin där bosatta fosterdotter Elin, gift med handl. Otto Pettersson. Jordfästningen skedde i Veskinde, men likkistan fördes sedan till Stenkyrka för att nedsänkas i familiegralven å därvarande kyrkogård.
Fröken Koch, som var högt aktad och afhållen af alla som med henne kommo i någon närmare beröring, var dotter till framlidne kronolänsmannen Koch i Stenkyrka. En broder till henne var framlidne kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Johan P. F. Koch, som, född i Stenkyrka 1830, afgick ur krigstjänsten 1885 och afled några år senare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *