Trafikinkomsterna å Gotlands järnväg

under förra månaden, järnforde med intäkterna för dec. 1911, utvisa följande:
Passagerare. Gods m. m.: Summa:
1912 14,776:03 29,477:12 44,243:15
1911 14,146:64 23,930:37 38,077:01.
För fjolåret i dess helhet har totalsumman af inkomsterna uppgått till kr. 482,984:98 emot kr. 458,119:58 för år 1911. De förete alltså en afsevärd ökning för sist förflutna året, hvilken torde uteslutande få skrifvas på den goda betskördens konto.
Inkomsten pr dag och bankilometer var för fösra månaden kr 13:59 och för hela förra året kr. 12 57. Motsvarande inkomster under 1911 voro resp. kr. 11:70 och 11:95.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *