Strömbergska teatersällskapet

hitländer på en fransysk visit i nästa vecka samt ger på fredags och lördags aftnar föreställningar å Arbetareföreningens teater, hvarvid första kvällen uppföres G. af Geijerstams populära lustspel »Aldrig i lifvet» och på lördag af »En äkta mans snedsprång»

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *