Sextio år

fyller i dag eldaren P. E. Andersson å ångf. Polhem. Med anledning häraf har hr A. fått af ångbåtsbolaget Gotland mottaga en värdefull minnesgåfva bestående af ett dyrbart guldur med inskription samt af befäl och kamrater ombord en prydlig guldkedja.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *